Nábory

Každý rok organizujeme nábory do rôznych vekových kategórií. Splňte nami požadované kritériá a staňte sa naším členom! Nábory prebiehajú 1x ročne celý september v precovných dňoch v čase od 15.30 - 18.30 hod. Náboru sa môžu zúčastniť deti od 6 - 15 rokov. Nepremeškajte príležitosť! V školskom roku 2015/2016 sme nemohli zozbrať z kapacitnýh dôvodov všetkých záujemcov. V súčasnosti v našom oddiely evidujeme viac ako 100 členov.