Vedenie oddielu

22.01.2014 11:00
Meno a priezvisko Funkcia    Adresa Telefón   E-mail
Mgr. Ján Krišanda predseda Majerovce 145, 094 09 Sedliská +421905607858 sokol.vt@gmail.com
Ing. Mikuláš Svoreň podpredseda Námestie slobody 999, 093 01 Vranov n. Topľou +421918490688 mikisvoren@azet.sk
Ing. Mária Krišandová pokladník Majerovce 145, 094 09 Sedliská +421907368414 krisandova.maria@gmail.com