Slovenské judo oslavovalo - Vranov nad Topľou bol pri tom!

05.10.2014 11:51

Slovenské judo oslavovalo – Vranov nad Topľou bol pri tom!

27. september 2014 bol pre slovenské džudo, ktorého predsedom je od roku 2006 Ján Krišanda, výnimočný, a to z toho pohľadu, že oslavovalo 60 rokov od svojho vzniku. Pevnou, dôležitou a výraznou súčasťou Slovenského zväzu judo je aj náš oddiel džuda MŠK Vranov nad Topľou. Slávnostný Gala večer prebiehal v reprezentatívnych priestoroch NH Gate One Hotel v Bratislave. Osláv sa zúčastnili najvyšší predstavitelia svetového a európskeho džuda, ako aj významné osobnosti zo slovenského športového, politického a podnikateľského prostredia a to: prezident International judo federation (IJF) Marius Vizer, prezident European judo union (EJU) Sergey Soloveychik, Ján Šoth vedúci Kancelárie prezidenta SR, prezident SOV František Chmelár, jeho exelencia Akio Egawa veľvyslanec Japonska na Slovensku, predseda Českého zväzu judo Jiří Dolejš a majiteľ FPD Group a čestný predseda Slovenského zväzu judo pán Anton Siekel. Celý večer sa niesol vo veľmi slávnostnej, priateľskej atmosfére, kde sa pripomenula história slovenského džuda, jeho najvýznamnejšie úspechy, hodnotili sa význame podujatia a samozrejme sa predostreli vízie a želania fungovania SZJ do budúcnosti. Milým a dôležitým bodom programu bolo aj ocenenie jednotlivcov, kolektívov, škôl a iných organizácii. Ocenenia za „ušli“ aj členom MŠK Vranov nad Topľou, ZŠ Juh a Mestu Vranov nad Topľou. Najprv predseda Slovenského zväzu judo Ján Krišanda prevzal z rúk prezidenta Svetovej federácie judo Máriusa Vízera najvyššie ocenenie pre SZJ a to zlatú plaketu IJF, z rúk prezidenta Európskej únie judo Sergeyia Soloveychika pre SZJ striebornú plaketu. Európska federácia judo udelila Jánovi Krišandovi vysoké ocenenie a to strieborný kríž EJU ako prejav rešpektu za jeho prácu a Slovenský zväzom judo bol ocenený striebornou šerpou. Slovenský zväz judo ďalej ocenil ďakovným listom za prínos, propagáciu a podporu džuda na Slovensku Máriu Krišandovú, Andreja Krišandu, Mikuláša Svoreňa, ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou a Mesto Vranov nad Topľou. Všetkým oceneným blahoželáme!

 

Na fotografii z ľava: Ján Krišanda predseda Slovenského zväzu judo, Sergey Sloveychik prezident Európskej únie judo (EJU), Márius Vizer prezident Svetovej federácie judo (IJF), Michal Vachun vice prezident Európske federácie judo (EJU)