Výsledky školenia trénerov a rozhodcov I. triedy na FŠ PU Prešov

04.06.2013 10:19

Pán Krišanda, posielam Vám výsledky testov rozhodcov a jedného trénera zo školenia v máji v Prešove. Všetci splnili a traja tréneri (Škerhák, Marušin, Puzder) absolvovali, ale prídu písať testy. Potom pošlem aj ich výsledky.

Tréneri

 Mlynarič – známka C (dobre, 2)

Rozhodcovia

Hladová M. – A (1)

Kincelová – B (1-)

Marušin – C (2)

Mlynarič – B (1-)

Müllerová – C (2)

Puzder – B (1-)

Reváková – A (1)

Škerhák – A (1)

Varadyová – E (3)

 

S pozdravom

 

doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove Fakulta športu

Katedra športovej edukológie a humanistiky

tel. 0915 940 578