Rozpis tréningov

05.09.2018 13:44

!!! OZNAM TRÉNINGOV !!!!
Budú vytvorené 3 tréningové skupiny.

Prvá skupina, ktorá v minulom roku absolvovala krúžok s trénerkou Zuzkou Demčákovou + nováčikovia z plánovaného náboru budú mať tréningy v UTOROK a ŠTVRTOK o 15:30 - 17:00

Druhá skupina, ktorá mala v minulom roku tréningy o 15:30, bude mať tréningy v PONDELOK a STREDU o 15:30 - 17:00

Tretia skupina najstarších bude mať tréningy v PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK od 17:00 - do 18:30.

PS: môže sa stať, že na základe vekových a výkonnostných osobitostí budeme preraďovať džudistov do iných skupín, samozrejme po dohode s rodičmi. Džudisti prinesú domov aj prihlášky a čestné vyhlásenia na podpis.

!!! ZAČÍNAME UŽ ZAJTRA (V STREDU) druhou skupinou o 15:30 a treťou skupinou o 17:00. Tešíme sa !  Rei!