Rozpis tréningov 2014/2015

27.08.2014 22:26
JUDO JUDO JUDO JUDO JUDO JUDO
  DEŇ DEŇ DEŇ DEŇ DEŇ
ČAS PO UT ST ŠT PI
14:00 - 15:30 Prípravka 1   Prípravka 1   Krúžok gymnastiky
15:30 - 17:00 Pokročilí 1 Prípravka 2 Pokročilí 1 Prípravka 2 Pokročilí 1
17:00 - 18:30 Pokročilí 2 Pokročilí 2 Pokročilí 2 Pokročilí 2 Bazén

Pokročilým 1 a 2 začínajú tréningy od 2.9.2014.

Do prípravky 1 a 2 sa môžu hlásiť záujemci do 11.9.2014, nakoľko zoznamy sa musia odovzdať na CVČ pri ZŠ JUH do 12.9.2014.

Prípravka 1 vyhovuje žiakom ZŠ JUH v rámci družiny, do prípravky 2 sa môžu hlásiť záujemci aj z iných škôl.

Prípravkám začnú tréningy od 8.9.2014.

POKROČILÍ 1:

Baník, Benčo A, Čalfa, Dudová, Fabian, Fober, Glazunová, Guzi, Halaj, Horňák, Hreško, Hudák, Ihnát, Ilečko, Jacko, Kulik, Migaľ, Nemeš, Petruš A., Petruš Š., Stanislavský, Šviderská, Titková, Titko, Torok, Vasilová

POKROČILÍ 2:

Babiak, Benčo P., Bombár, Bozdoš, Demčák, Gurtler, Hladová, Chamajová, Ignácová, Ihnátová P., Ihnátová K., Lábová, Medviď, Miková, Pavlo, Pavúk, Potoma, Repková, Repko, Serafínová, Serafín, Slanina, Slaninová, Ševčík, Veliký, Vyšňovský.