Rekreačné judo - sabaobrana

26.02.2014 14:16

V tejto skupine ponúkame tréning judo rekreačnou formou. Získanie odolnosti, ohybnosti, obratnosti, sily a vytrvalosti prostredníctvom výcviku pádov, chvatov a sebaobranných techník.

Vek

15 - 115 rokov

Miesto

Sokolovňa – džudo hala 2721 v areály ZŠ Juh, Vranov nad Topľou

Tréningy

·         Utorok  19:00 - 20:30

·         Štvrtok 19:00 - 20:30

Tréneri

·         Mgr. Ján Krišanda, tréner V. triedy, 3. DAN, tel.: 0905607858

·         Dmytro Smagin, tréner V. triedy, 3 DAN, tel.: 0918299674

Na tréningy cvičiacemu postačujú tepláky, tričko a prezuvky (cvičí sa naboso, prezuvky slúžia len pre prípad opustenia žinenky – napr. odchod do šatne).

Zabezpečíme výhodne judogi (kimono pre judo).
Kontakt: Mgr. Ján Krišanda 0905607858

Nábor

Nábor je možný počas celého roka.

Judo ako sebaobrana

Schopnosť brániť sa je v každom človeku. V prípade potreby sa bude biť i ten, kto k tomu v živote nebol nikdy prinútený. Ako sa kto bráni, to však nezáleží len na jeho sile a obratnosti, ale hlavne na jeho duševných vlastnostiach a charaktere. Bojazlivému a zbabelému človekovi je málo platná i najväčšia sila, keď ho v skutočnom nebezpečí – obzvlášť proti ozbrojenému útočníkovi – zachváti panický strach a hrôza, ktoré mu znemožnia jej využitie.

Pri výcviku v sebaobrane majte vždy na pamäti, že judo je jemným umením, ktoré sa zaobíde bez zbytočnej tvrdosti aj pri konflikte s ozbrojeným útočníkom. Nie je umenie zmrzačiť človeka, ktorý ma uchopí za ruku, ale umenie je ubrániť sa ozbrojenému útočníkovi a pritom ho nezraniť.

Judo a sebaobrana formuje človeka všestranne: okrem fyzickej prípravy rozvíja aj morálno-vôľové vlastnosti, zvyšuje sebadôveru, duchaprítomnosť, odvahu, schopnosť rýchlej reakcie a rozvahu. Vplýva na premenu charakteru – z bojazlivého sa stáva odvážny a vyrovnaný človek.

Znalosť sebaobrany dáva pocit istoty a sebavedomia v kritických situáciách, ale nedáva nikomu právo zneužívať svoje znalosti.