Ranking list je aktualizovaný k 21.6.2014

27.06.2014 14:42

V sekcii Súťaže - Oblastný ranking list nájdete aktualizovaný ranking list alebo tu