Prosba o 2 % z Vašich daní

05.03.2013 14:11

                                                                                             Prosba o 2 % z Vašich daní pre džudo.

 

Milí rodičia džudistov, bývalí džudisti, priatelia džuda, rodinní priatelia priateľov džuda, nedžudisti, firmy a všetci tí, čo chcete podporiť deti, ktoré robia pekný šport pre seba a reprezentujú svoju školu, svoje  mesto, svoju obec, SR, ZŠ Juh a MŠK Vranov nad Topľou

Keďže je čas daní, chceme Vás poprosiť, ak máte tieto možnosti, prispieť džudistom registrovaným v Mestskom športovom klube vo Vranove nad Topľou

2 % z Vašich daní.

Džudo je individuálny šport, pre výkonnostný rast pretekára je potrebné získavať zápasové skúsenosti a rozpočet v MŠK je značne obmedzený našim plánom. Získané prostriedky využijú deti hlavne na úhradu turnajov (aj zahraničných), ktorých sme sa v minulosti málokedy mohli zúčastniť, či zakúpenie športových potrieb ku skvalitneniu a pestrosti trénigov.

Bližšie informácie o nás, našich aktivitách, tréningoch, súťažiach i sústredeniach, o našich, už aj reprezentantoch SR nájdete na www.judovranov.sk, v širších dimenziách na www.judovychod.sk či www.judo.sk.

 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie

 – v daňovom priznaní uvediete tieto údaje – termín do 31.3.2013

Mestský športový klub Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 87, 093 16  Vranov nad Topľou

Občianske združenie

IČO: 36162469

 

Fyzické osoby, ktorým robí zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň

 – v prílohe priložené tlačivo – termín do 30.4.2013

  1. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov FO – podpíše daňovník Vyhlásenie 2% 2012.pdf (144,9 kB)
  2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – potvrdí zamestnávateľ Potvrdenie PDF.pdf (37,8 kB)

Uvedené tlačivá – originály  - odovzdajte na príslušný daňový úrad, prípadne nám ich doneste a my ich za Vás odnesieme.

 

Keďže v MŠK je registrovaných viac športov, potrebujeme kvôli vyčleneniu sumy pre džudo vedieť meno darcu a čiastku, ktorú na džudo venuje, preto potrebné údaje zašlite na e-mail: sokol.vt@gmail.com, alebo zatelefonujte, prípadne pošlite SMS na č. mobilu: 0907 368 414.

 

ĎAKUJEME.

Tréneri: Ján Krišanda, Mária Krišandová a Monika Krišandová a všetky deti z džuda