Pozvánka na letné sústredne

30.05.2019 09:41

pozvanka Judo camp 2019 SK.pdf (303219)

Prípadný záujem účasti na sústredení riešte priamo s pánom Kohútom. Kontak je uvedený v rozpise.