Pokyny k účasti na Vianočnom pohári v Bardejove

05.12.2019 13:57

Odchod: 7.10.2019 o 08.00 hod. od Meststkej športovej haly

Zobrať si so sebou kimono a kartičku poistenca. Teplo sa obiesť. Ocenené budú: Sára Titková a Dorotka Lábová