Pokyny k turnaju Saint Denis

21.12.2019 20:45

Ahojte, 

 

Pokyny:platia pre: Titková, Vasilová, Lábová, Titko, Demčák

Informácie ohľadne súťaže v Saint Denis Les Bourge vo Francúzsku.

 • Odchod autobusu: 19.2.2020 o 8.00 hod. Mestská Športová hala Michalovce
 • Predpokladaný príchod do Ženevy: 20.2:2020 o 10.00 hod.
 • Prehliadka Ženevy 
 • Ubytovanie 
 • Večer spoločný tréning v Ženeve s tamojším trénerom
 •  21.2.2020 doobedňajší tréning
 • po tréningu odchod do Saint Denis Les Bourge
 • 22. - 23. 2.2020 Turnaj v Saint Denis Les Bourge
 • 24.2. 2020 Camp : dva tréningy
 • Odchod po druhom tréningu okolo 17.00 na Slovensko
 • CENA : 190€ na osobu a 30€ na osobu za tréning camp (vid. rozpis) ..za camp sa platí sa na mieste

Prosím  trénerov o zaslanie zálohy, 100€ na osobu, na nasledujúce číslo učtu ŠK Zemplín - oddiel Judo Michalovce do 31.12.2019. 

 

IBAN: SK40 0900 0000 0000 9102 1367

Prosím do správy pre adresáta uveďte názov klubu pre identfikáciu platby. 

 

Doplatok do plnej sumy sa bude vyberať v autobuse. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte

 

Vilo Kohút