2% z Vašej zaplatenej dane môžete darovať na šport aj pre Vaše deti

15.02.2022 00:00

 

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov FO.pdf (65386)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf (36635)