Džudo na Novoročnom turnaji v Bardejove

11.01.2014 00:00


 

             V sobotu, 11.1.2014 sa rekapituloval rok 2013 a džudisti MŠK Vranov n.T. si merali sily na Novoročnom turnaji v Bardejove. Medzi ocenenými, ktorí v rámci hodnotených turnajov v roku 2013 boli v ranking liste na prvých troch miestach vo svojej vekovej kategórii, boli títo naši pretekári: kategória starších žiakov - 3.miesto Samuel Babiak, ktorý v tomto roku prešiel do dorasteneckej kategórie, kategória mladších žiačok – 2.miesto Slávka Ignácová, kategória mini žiaci – 2.miesto Richard Vyšňovský a 3.miesto Erik Bombár, kategória mini žiačky – 3.miesto Petra Ihnátová.

            Rok 2014 začal Novoročným turnajom, ktorý bude putovným. V tomto roku bol v Bardejove, na budúci rok sa presúva do Vranova n.T., atď., na ňom si pretekári takisto prirátajú body do svojho rankingového hodnotenia. Výsledky, ktoré na tomto turnaji pretekári získali boli vynikajúce, ako oddiel sme medzi ostatnými oddielmi obsadili 1.miesto v počte vybojovaných medailí. Napomohla tomu aj účasť nových pretekárov, ktorí začali džudo navštevovať v tomto novom školskom roku a zúčastnili sa svojho prvého turnaja. Oddiel získal 7 prvých, 14 druhých a 8 tretích miest. Prvé miesta vybojovali Bombár Erik, Demčák Tomáš, Gurtler Alexander, Ihnátová Petra, Smagin Lev, Chamajová Michaela a Vyšňovský Richard. Na druhom mieste boli Bozdoš Slavko, Dudová Miriam, Ignácová Slávka, Ihnát Ondrej, Jackanič Leo, Lábová Dorotka, Miková Viktória, Potoma Gabriel, Serafín Tobiáš, Šviderská Melánia, Titko Simon, Titková Sára, Torok David a Veliký Alexander. Tretie mesta obsadili Čalfa Vladimír, Glazunová Miroslava, Ihnátová Katarína, Nemeš Adrián, Repko Richard a Stanislavský Timotej.