Olympic training camp Mittersill

22.01.2014 10:11

7.-17.1.2014 sa v rakúskom meste Mittersill konalo za účasti mnohých majstrov sveta a olympijských víťazov sústredenie pod názvom Olympic trainig camp. Je to projekt Európskej federácie judo (EJU) za účelom čo najlepšej prípravy európskych džudistov ich čo najlepšej konkurencie voči džudistom ostatných kontinentov. Počas celého roka EJU organizuje 7 týchto campov, kde majú možnosť spoločne trénovať najlepší pretekári z Európy, no túto príležitosť využívajú vo veľkom počte aj pretekári ostatných kontinentov. Tohto roku sa v dňoch  11.-16.1.2014 mala možnosť do tejto špičkovej komunity zapojiť aj pretekárka MŠK Andrea Krišandová. Sústredenie bolo náročné keď počas jedného dňa vo viacerých fázach absolvovali pretekári aj 20 randori. Veríme, že tento podmet bude pre Andreu dobrým stimulom vzhľadom k jej prechodu do kategórie žien. Na fotografii zľava: Milan Randl - olympionik, Martin Becík, Matej Hajas, Andrea Krišandová, Ján Gregor st.- tréner, Matúš Milichovský, Ján Krišanda - predseda SZJ.