Novoročný turnaj 2018 a Výber do CTM

11.01.2018 22:25

V sekcii Rozpisy nájdete nový rozpis na Novoročný turnaj, ktorý sa bude konať v Bardejove, v sobotu, 20.1.2018. Na turnaji budú ocenení pretekári, ktorí sa v roku 2017 umiestnili v Ranking liste na prvých troch miestach a taktiež družstvá. Z našich pretekárov to sú Simon Titko, Sara Titková a Gabriel Potoma.

Turnaju bude v piatok predchádzať sústredenie CTM Východ, na ktorom sa vyberú do CTM pretekári, ktorí najlepšie zvládnu testy a splnia výberové podmienky trénera CTM Viliama Kohúta. Sústredenia sa môžu na oddielové, prípadne vlastné náklady zúčastniť  všetci, ktorí si chcú vyskúšať svoje schopnosti a prípadne uspieť vo výbere. Bližšie info je v pozvánke v sekcii CTM.