MVC Martin - pokyny

13.11.2019 12:25

Odchod: 16.11.2019 o 05:30 hod. od Mestskej športovej haly.

Zobrať si so sebou, kimono, oddileové tričko a teplákovú súpravu, kartičku poistenca:

Nominovaní: Titková Sára, Vasiľová  Veronika, Lábová Dorotka, Kien Trug Tran, Titko Simon, Čalfa Vladimír, Petruš Alex, Petruš, Šimon,  Bendas Daniel, Demčák Tomáš + jeden, alebo dvaja rodičia.

Tréneri: Krišandová Mária, Krišanda Ján

Pozor na váhu!