Morálny kódex juda

22.01.2013 11:25
Morálny kódex a Judo Tlačiť E-mail

Často sa stretávame s názorom, že niektoré športy sú manifestáciou agresivity. Mnohí ľudia vidia v týchto športoch len neestetické, agresívne aspekty. Lukostreľba, šerm, zápasenie, box, karate, Judo, ... Áno, v skutočnosti tieto športy ponúkajú nevyvrátiteľné dôkazy agresívneho správania. Niektorí sociológovia tvrdia, že toto agresívne správanie je výsledkom kultúrnej indokrinácie.

 

Všetky tieto javy a aspekty sú však v úplnom protikade a protirečení vyhláseniam ľudí, ktorí sú v spojení s bojovými umeniami. Prečo judisti tvrdia, že štúdiom Judo priviedli svoje “ja“ k vyššej morálke, k menšej násilnosti, k mierumilovnosti? Najprv si musíme ujasniť význam slov násilie a agresivita. Omyl v posudzovaní Judo ako športu vychovávajúceho k násiliu pramení práve zo zamieňania týchto dvoch pojmov. “Z hľadiska psychologického poňatia športovej činnosti sa agresivita v športe chápe ako neodlučiteľná súčasť športového boja. Agresivita znamená útočnosť a bez tej sa športová bojovnosť nezaobíde.“ Agresivita je teda útočnosť, nie násilie. V bežnom živote by akýkoľvek rýchly pohyb, úchop či podmet mohol znamenať násilie, nie však v Judo, ktoré je obmedzované pravidlami aby nedošlo k zraneniu. V Judo dochádza k oslobodeniu mysle od očakávania, že sa niečo podobné môže stať. Preto ak chceme zistiť, či Judo plodí násilie, je nedostatočné sledovať len blízkosť tiel a rýchlosť pohybov. Ak zoberieme akýkoľvek prípad, je nám jasné, že východné “bojové športy“ nemajú negatívne vplyvy, ale naopak smerujú k znižovaniu tendencie násilia a pôsobia ako brzdiaci činiteľ. Judo čoraz častejšie prijíma sebakontrolu ako základný princíp, preto je veľký predpoklad, že judisti a športovci iných úpolových športov sa v budúcnosti stanú najdisciplinovanejšími športovcami.

 

Morálny kódex judistu


Image