Ligy Banská Bystrica 23.11.19

22.11.2019 10:23

Odchod na súťaž o 5:30 hod. spred MŠH

Liga dorastencov:

Titko, Čalfa, Petruš A., Demčák, Bendas, Iseni, Potoma

Liga dorasteniek:

Titková, Vasilová, Lábová, Špinerová, Horváthová

Liga mužov:

Demčák, Vasilišin, Vanek, Štancel, Potoma

Liga žien:

Vasilová, Bukovčanová, Schwartzová, Chalachanová