Judo v skratke

22.01.2013 11:28
Čo je JUDO

co_je_judo_1.jpg

Judo je “Cesta“ rozvoja osobnosti, ktorá je prístupná chápaniu ľudí na celom svete. Práve tak ako je bojovým umením, je aj športom a zároveň i formou fyzického a duševného tréningu.

 

“Judo je prostriedkom čo najefektívnejšieho použitia fyzickej a duševnej sily. Toto cvičenie znamená neustále zlepšovanie sa po psychickej a fyzickej stránke prostredníctvom sebaobranných techník. Prvotným predmetom Judo je teda sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet.“ (J. Kano)

 

Z citátu vyplýva, že Judo nám nezlepšuje len fyzickú stránku, ale má aj veľký výchovný prínos. Je až neuveriteľné, ako rýchlo sa Judo dostalo do povedomia ľudí celého sveta. Zo začiatku to bola len hŕstka nadšencov a stačilo len 100 rokov,čo je v historickom kalendári zanedbateľný časový úsek a z Judo sa stal, vďaka prepojeniu medzi jednotlivými kontinentálnymi organizáciami, svetový fenomén. Judo nás oslovuje najmä ako športové stretnutie, no mnohým dávajú jeho tradície inšpiráciu aj dnes a čo je potešiteľné, že tieto duchovné hodnoty oslovujú aj vedúcich predstaviteľov iných športových odvetví. Tým sa vlastne napĺňajú slová Prof. Jigoro Kana “byť užitočným pre celý okolitý svet.“

 

Judo sa zrodilo v 15-tom roku obdobia Meiji (1868-1912). Duchovná stránka tohoto umenia postupne dozrievala a o 40 rokov neskôr sa judo približovalo k dokonalosti. Jigoro Kano hovoril o dvoch hlavných princípoch judo, ktoré sa objavili od vzniku tohoto umenia: „Najlepšie využitie energie“ a Vzájomný blahobyt“. Judo nie je návodom na čo najlepšie použitie duševnej a fyzickej sily pri útoku a obrane, je skôr návodom na prijatie a použitie tohoto princípu vo všetkých oblastiach života.

 

Judo je úpolovou disciplínou prejavujúcou sa v troch rovinách.

 

Prvá rovina je sebaobranná, ktorá demonštruje schopnosť zvládnuť situácie, ohrozujúce zdravie alebo život jedinca.

 

Druhá rovina je rovinou športovou, kde dvaja protivníci sa snažia získať víťazstvo úspešným prevedením judo techniky, alebo technickou prevahou.

 

Tretia rovina je rovina rekreačná, kde cvičenie je zamerané na zlepšenie fyzického a duševného zdravia. Navyše judo nemôže existovať bez sociálneho a duchovného aspektu.