Dunajský pohár v džude

03.11.2019 09:44

Jedna z našich najväčších nádejí, Sara Titková, má za sebou úspešnú reprezentačnú premiéru, keď na medzištátnom trojstretnutí Slovenska, Maďarska a Rakúska vyhrala s prehľadom svoje obidva zápasy. Sútaž prebiehala spôsobom miešaných družstiev dievčat a chlapcov vo váhach - dievčatá: 44kg, 52kg, 63kg,+63kg a chlapci: 55kg, 66kg, 81kg, +81kg. Výsledky nášho družstva: SVK-AUT 6:2, SVK-HUN 3:5. (Sara Titková dolný rad prvá z ľava)