Aktualizovaný Ranking list

27.06.2013 14:05

Aktualizovaný Oblastný ranking list si môžete pozrieť v sekcii súťaže, alebo tu